תרגיל חקר- הדברת הקייצת בשדה האספסת נפוץ

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח משוייך לתגיות : גדש, הגנת הצומח, ממורה למורה 1399 הורדות

תרגיל חקר- הדברת הקייצת בשדה האספסת

בתרגיל חקר זה שפותח על ידי יהודה קלוש, מובא תקציר של מאמר מדעי שעסק בבעית הקייצת ובחומרי הדברה כימים הפועלים נגד עשבי בר. בתרגיל מובאות תוצאות של מחקר שבדק השפעת חומרים כימים שונים על הקייצת. התלמידים מתבקשים לענות על שאלות בעקבות התקציר והתוצאות. כמו כן התלמידים מתבקשים לשרטט גרף, למיין ולחפש מידע ברשת.

תרגיל חקר: השפעת מים מליחים על יבול ואיכות עגבניות בנגב המערבי נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 537 הורדות

תרגיל חקר: השפעת מים מליחים על יבול ואיכות עגבניות בנגב המערבי

 תרגיל החקר מתאר מחקר שנעשה בנגב המערבי. המחקר בדק את השפעת מליחות המים על כמות היבול ועל איכותו (מדד מתיקות). בתרגיל  מופיעות .

שאלות העוסקות במרכיבי החקר  והתלמידים מתבקשים לבצע עבוד נתונים בגיליון האקסל- ממוצע, ארגון טבלה מסכמת מקושרת, שרטוט גרף.

לתרגיל מקושר קובץ אקסל(33 KB).

וניתן לבצעו לאחר רצף ההוראה שעוסק במים בישראל

Back to top