משויך לתגית קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע

מציג מסמכים המתויגים עם המונח קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע. הצג את כל המסמכים

אזורי גדול חקלאיים בישראל נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : ממורה למורה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 1500 הורדות

אזורי גדול חקלאיים בישראל

בדפים אלה, בעריכתו של יואב קלדרון תמצאו מידע על מאפייני אזורי גדול בישראל: אקלים, משקעים, קרקעות ועוד. כמו כן מוצגות שם דרכים להתאמת הגידול החקלאי לאיזור.

המים בחקלאות וקיבול שדה נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : השקיה, מים, ממורה למורה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 1029 הורדות

המים בחקלאות וקיבול שדה

מצגת בעריכתו של גיא פנחסי. המצגת עוסקת בסוגי המים המשמשים להשקיה בישראל(שפירים, קולחין, מליחים) ובקשר בין המים בהשקייה לבין קבול השדה ונקודת הכמישה. במצגת משולבות שאלות רבות מבחינות הבגרות

הקרקע כבית גידול נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : הכנת הקרקע לזריעה ולגידול צמחים, ממורה למורה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 2486 הורדות

הקרקע כבית גידול

מצגת שנכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

לתכונותיה. הנושא המרכזי של המצגת הוא הקרקע: מוצאה (סלעי אם, תהליכי בליהה), הרכבה, סוגי הקרקעות, מרקם הקרקע. המצגת מסבירה על הקשר בין מרקם הקרקע  ועל מיון קרקעות לפי קלות עיבודן.

כמו כן עוסקת המצגת במים שבקרקע (קבול שדה, נקודת כמישה, תלכידי קרקע, חומציות...)

במצגת מוצגים יחסי הגומלין בין קרקע לבין אורגניזמים בבית הגידול. 

במצגת מוצג גם נושא הכנת הקרקע ועיבודה: סוגי עבוד, סדר העבודים לקבלת מצע זרעים, הכשרת הקרקע באזורים של תנאים קשים , חיטוי הקרקע ועוד...

הקרקע-שעור מצולם נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : קרקע, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 910 הורדות

שעור שהקליט יהודה קלוש. השעור עוסק בקרקע- יצירת הקרקע, חשיבותה לצמח, הרכב הקרקע תלכידים ומבנה התלכידג, השפעת הרכב הקרקע על תכונותיה ועוד

זהום והמלחת קרקעות נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : מים, ממורה למורה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 913 הורדות

זהום והמלחת קרקעות

מצגת בעריכתו של גיא פנחסי. המצגת עוסקת בבעיות סביבה בישראל: זהום קרקעות והמלחת קרקעות. יש נגיעה בבעיית ההשקיה במי קולחין כאחת הסיבות להמלחת קרקע. במצגת משולבות מספר שאלות מבחינות בגרות.

מאזן המים בצמח, בקרקע והשקייה. נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : השקיה, ממורה למורה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע, תהליכי ייצור בצמח - דיות 1266 הורדות

מאזן המים בצמח, בקרקע והשקייה.

המצגת נכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת ב: מאזן המים בצמח- דרכי קליטה, דרכי אבודוגורמים המשפיעים על קליטה ואבוד של מים. כמו כן עוסקת המצגת במים שבקרקע ומתיחסת למושגים כמו: קבול שדה, נקודת כמישה, מים זמינים , גורמים ושיטות לקביעת מועד וכמות ההשקיה (התאדות מגיגית, טנסיומטר, צלום תרמי ועוד..). במצגת מוסבר על מים המשמשים להשקיה: שפירים, מליחים, על שיטות השקיה (הצפה,המטרה, טפטוף, קונוע) מבנה מערכת ההשקיה ועוד...

מקבץ שאלות סגורות, בנושא אזורי גדול בישראל נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : ממורה למורה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע, שאלות מבחינות הבגרות 1047 הורדות

מקבץ שאלות סגורות, בנושא אזורי גדול בישראל

שאלות סגורות ממבחני הבגרות בחקלאות בעריכתו של יואב קלדרון

על הקרקע וסוגיה נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : ממורה למורה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 1353 הורדות

על הקרקע וסוגיה

מצגת בעריכתו של גיא פינחסי. המצגת מסבירה מהי קרקע, הבדלים בין קרקע קלה לכבדה, תלכידים בקרקע, מאפיינים של סוגי קרקעות (טרהרוזה, חמרה ועוד). במצגת משולבות שאלות מבחינות הבגרות

Back to top