משויך לתגית ממשק וסביבה

מציג מסמכים המתויגים עם המונח ממשק וסביבה. הצג את כל המסמכים

היבטים סביבתיים של חקלאות בעלי חיים נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, ממשק וסביבה 846 הורדות

חלקו השני של שעור העוסק בהיבטי סביבה של גדול בעלי חיים: מחיר הקרקע, מים, ועוד היבטי סביבה רבים שקשורים בגדול בעלי חיים. 

הקונפליקט בין חקלאות לחיות הבר- מניעת נזקים נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : ממשק וסביבה 904 הורדות

הקונפליקט בין חקלאות לחיות הבר- מניעת נזקים

  מצגת שנכתבה ונערכה  על ידי רחלי גלבוע בהוצאת  רשות שמורות הטבע והגנים אגף חינוך וקהילה

הפעילות: מערך השיעור בנוי ממצגת להקניית ידע בסיסי בנושא ולהבהרת מושגים, ומפעילות של סימולציה של דיון, בה התנסות בגיבוש עמדה וחשיבה יצירתית של

 

המשתתפים, על בסיס הידע הנרכש. מושגים: החוק להגנת חיית הבר, חוק גנים לאומיים שמורות טבע ולאום, סניטציה, מגוון המינים, מינים מתפרצים, היתרי ציד, ממשק אוכלוסיות בדגש מינים מתפרצים, סכנת הרעלות.

הקונפליקט בין חקלאות לשמירת טבע- מניעת נזקים מחיות הבר נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : ממשק וסביבה 939 הורדות

הקונפליקט בין חקלאות לשמירת טבע- מניעת נזקים מחיות הבר

מערך שיעור שפותח על ידי רשות הטבע והגנים- אגף קהילה. במרכז המערך מצגת(17.37 MB)המציגה דוגמאות רבות לבעיות ביחסי הגומלין בין החקלאות לבין חיות בר.

השעור מתרכז בקונפליקט הקיים לעיתים בין החקלאות לבין שמירת הטבע והצורך המשותף במציאת דרכים לצמצומו.

במערך השיעור הנ"ל יש פרוט של נושאי כל אחת מהשקופיות שבמצגת והצעות לקיום דיונים בכיתה בעקבות השקופיות.

חיות בר וחקלאות- דרכים למניעת נזקים נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : הגנת הצומח, ממשק וסביבה 661 הורדות

חיות בר וחקלאות- דרכים למניעת נזקים

מערך שיעור בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים שכתבה וערכה רחלי גלבוע. מערך השעור המבוסס על המצגת "מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר"

במפגש בין חיות הבר לחקלאות יש שני צדדים שנפגעים: 

הגידולים החקלאיים הם גורם משיכה ומקור מזון נוסף לחיות הבר. זמינות המזון משפיעה על המאזן בטבעחיות הבר מתרבות מעבר לכושר הנשיאה הטבעי של השטח. הדבר מוביל להתרבות ולהתפרצות של מינים, תופעה שפוגעת במגוון המינים בטבע. 

מצד החקלאים מדובר בפגיעה ישירה בפרנסה.

מצד שמירת הטבע- התרבות של חיות הבר מעבר לכושר נשיאה טבעי מביאה לתופעה של  מינים מתפרצים, תופעה שפוגעת במגוון המינים בטבע. 

התופעה של מינים מתפרצים יוצרת לחץ עודף של חיות הבר הן על האיזון הטבעי והן על התוצרת החקלאית. הקונפליקט הוא במידת ההשפעה ההדדית שיש בין החקלאות ובין חיות הבר. 

חקלאות אורגנית ואיכות מי התהום נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : גידול אורגני, חקלאות וסביבה, ממשק וסביבה 976 הורדות

מחברי המאמר הם: 

מחבר :

קורצמן, דניאל

.מחברים נוספים:

עפר דהן, אבשלום באב"ד - המכון לחקר המים על שם צוקרברג, המכונים לחקר המדבר על שם בלאושטיין, אוניברסיטת בן -גוריון בנגב

נפתלי לזרוביץ - המכון לחקלאות וביוטכנולוגיה של אזורים צחיחים על שם שוחרי האוניברסיטה בצרפת, המכונים לחקר המדבר על שם בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אפי אליאני  - המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

במאמר מופיע תקציר מחקר שבדק את השפעות הדשון הקונוונציונלי והדשון האורגני על איכות מי התהום.

תקציר:

פיתוח חקלאות תוך שמירה על איכות מי תהום נחשב לאתגר מהותי בהגנה על מקורות מים טבעיים. מן הפן האחד הגדלת התשומות החקלאיות, כדוגמת מים ודשן, מובילה באופן ישיר להגדלת התפוקה החקלאית, ומן הפן האחר שמירה על איכות הקרקע מצריכה ניקוז קבוע של בית השורשים ודחיקת מים שאיכותם ירודה לתווך הלא רווי ומי התהום (Shani et al., 2007; Dudley et al., 2008). משמעות הדבר הרעה מתמשכת באיכות מי התהום.

 

על שועלים ,תנים וחקלאות נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : בעלי, ממשק וסביבה 600 הורדות

על שועלים ,תנים וחקלאות

מערך שיעור (כפול) שפותח על ידי רחלי גלבוע. המערך בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים. המערך עוסק בתוצאות המפגש של חיות בר עם פסולת של משקי בעלי חיים.. 

בשעור הראשון מוצגת המצגת "על שועלים ותנים"(44.45 MB)העוסקת במקורות המזון האנתרופוגניות כגורם ישיר  להתרבות של תנים ושועלים וההשלכות של ההתרבות זאת (מין מתפרץ) על הסביבה.

בשעור השני הצעה לפעילות בקבוצותליצירת קמפיין הסברה לצבור בנושא התנים בפארק הירקון.

על תנים,שועלים ואנשים נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : ממשק וסביבה, ענף הלול בעולם ובישראל 739 הורדות

על תנים,שועלים ואנשים

המצגת בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים- אגף חינוך וקהילה.

המצגת היא חלק ממערכי שעור שעוסקים בקונפליקט ביחסי הגומלין- אדם טבע, מערכי השיעור פותחו על ידי אגף הקהילה  של רשות שמורות הטבע והגנים.

 הפסולת של משקי החהמצגת מציגה את בעיית התנים כ"מין מתפרץ" ובהשפעה על הסביבה של אוכלוסייתם.,  . העליה באוכלוסיית הטורפים (תנים ושועלים) היא תוצאה של השפעת .

במצגת מוצגים שני מחקרים: האחד מחקר שעקב אחרי תנועת התנים והשני מחקר שבדק את השפעת הגורמים האנתרופוגנים (לולים) על אוכלוסיית הטורפים.

. בסופה של המצגת מובא סרטון העוסק בתנים בפארק הירקון.י

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : ממורה למורה, ממשק וסביבה 745 הורדות

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה

המצגת עוסקת בבעיה הפסולת בישראל, ובסוגי הפסולת השונים. התמקדות בזבל האורגני ובדרכים לצמצומו והפיכתו לחומר מועיל- קומפוסט. במצגת מתואר תהליך הקומפוסטציה: הדרך הנכונה להכינו, המקרואורגניזמים השותפים בתהליך ושלבי התהליך.

המצגת נכתבה ונערכה על ידי חגית ספוקטי

רצף שיעורים- השפעת החקלאות על הסביבה נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, ממשק וסביבה, תזונה 518 הורדות

חקלאות וסביבה

רצף הוראה שנכתב על ידי חגית יקונט ורונית נאמן, במסגרת השתלמות קהילות, בין נושאי רצף ההוראה: חשיבות החקלאות כספק מזון לאוכלוסייה הולכת וגדלה (עם נגיעות לצורך בפחמימות שומנים, חלבונים) ,חקלאות אינטנסיבית לאקסטנסיבית, חשיבות החקלאות האינטנסיבית, המחיר הסביבתי (בכל שלבי הגדול) שכרוך בחקלאות אינטנסיבית, " תרומת" החקלאות להתחממות גלובלית (מהם גזי חממה וכו), האתגרים שהחקלאות צריכה להיערך בפניהם בשל משבר סביבתי/משבר האקלים

Back to top