משויך לתגית חקלאות וסביבה

מציג מסמכים המתויגים עם המונח חקלאות וסביבה. הצג את כל המסמכים

היבטים סביבתיים של חקלאות בעלי חיים נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, ממשק וסביבה 846 הורדות

חלקו השני של שעור העוסק בהיבטי סביבה של גדול בעלי חיים: מחיר הקרקע, מים, ועוד היבטי סביבה רבים שקשורים בגדול בעלי חיים. 

חקלאות אורגנית ואיכות מי התהום נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : גידול אורגני, חקלאות וסביבה, ממשק וסביבה 976 הורדות

מחברי המאמר הם: 

מחבר :

קורצמן, דניאל

.מחברים נוספים:

עפר דהן, אבשלום באב"ד - המכון לחקר המים על שם צוקרברג, המכונים לחקר המדבר על שם בלאושטיין, אוניברסיטת בן -גוריון בנגב

נפתלי לזרוביץ - המכון לחקלאות וביוטכנולוגיה של אזורים צחיחים על שם שוחרי האוניברסיטה בצרפת, המכונים לחקר המדבר על שם בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אפי אליאני  - המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

במאמר מופיע תקציר מחקר שבדק את השפעות הדשון הקונוונציונלי והדשון האורגני על איכות מי התהום.

תקציר:

פיתוח חקלאות תוך שמירה על איכות מי תהום נחשב לאתגר מהותי בהגנה על מקורות מים טבעיים. מן הפן האחד הגדלת התשומות החקלאיות, כדוגמת מים ודשן, מובילה באופן ישיר להגדלת התפוקה החקלאית, ומן הפן האחר שמירה על איכות הקרקע מצריכה ניקוז קבוע של בית השורשים ודחיקת מים שאיכותם ירודה לתווך הלא רווי ומי התהום (Shani et al., 2007; Dudley et al., 2008). משמעות הדבר הרעה מתמשכת באיכות מי התהום.

 

חקלאות כספק מזון לעולם והיבטים סביבתיים נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, מזונות והזנה 822 הורדות

חלקו הראשון של השעור המוקלט עוסק באתגר המרכזי העומד לפני העולם- האכלת אוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה. רק חקלאות אינטנסיבית יכולה לספק צורך זה. הבדלים בין תפוקת החקלאותתהמסורתית והמודרנית כולל אספקה של חלבון מן החי.

חשיבות החלבון בתזונה.

וההבנה שגדול בעלי חיים כרוך במחיר סביבתי.

רצף שיעורים- השפעת החקלאות על הסביבה נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, ממשק וסביבה, תזונה 518 הורדות

חקלאות וסביבה

רצף הוראה שנכתב על ידי חגית יקונט ורונית נאמן, במסגרת השתלמות קהילות, בין נושאי רצף ההוראה: חשיבות החקלאות כספק מזון לאוכלוסייה הולכת וגדלה (עם נגיעות לצורך בפחמימות שומנים, חלבונים) ,חקלאות אינטנסיבית לאקסטנסיבית, חשיבות החקלאות האינטנסיבית, המחיר הסביבתי (בכל שלבי הגדול) שכרוך בחקלאות אינטנסיבית, " תרומת" החקלאות להתחממות גלובלית (מהם גזי חממה וכו), האתגרים שהחקלאות צריכה להיערך בפניהם בשל משבר סביבתי/משבר האקלים

Back to top