יחידות לימוד ומערכי שיעור חדשים

Slider
יחידת לימוד
רבייה בצמחים, בבעלי חיים ובאדם

יחידת הלימוד מציגה את העקרונות המשותפים לרבייה של כל האורגניזמים לצד ההיבטים החקלאיים של רבייה בבעלי חיים ובצמחים.

יחידת לימוד
תהליכי ייצור בצמח

האם קיימת סכנה שהאנרגיה הנחוצה לקיום היצורים החיים תגמר? כיצד ייתכן שבמשך מיליוני שנים אורגניזמים צורכים חמצן והחמצן איננו נגמר?

יחידת לימוד
בחקלאות מדייקת

החקלאות המדייקת כוללת שימוש בטכנולוגיות המספקות מידע, שהופך לידע ומאפשר "טיפול פרטני" בפרטים שבשטח. החקלאות המדייקת מאפשרת למעשה לאתר את השונות בשטח ולספק פתרון ממוקד.

Slider
יחידת לימוד
בטכנולוגיות אחסון

אחסון תוצרת טרייה על קצה המזלג:
טכנולוגיות קיימות וטכנולוגיות שנחקרות

יחידת לימוד
בקרה אקלימית

השפעת טמפרטורת הסביבה על יצורים חיים
הכרת מנגנונים לשמירה על חום גוף

יחידת לימוד
התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה

פרישת הרקע הכלכלי של העשייה החקלאית
ברמת המקרו וברמת המיקרו.

Slider

Back to top