תמונות כנס 2021

קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
מדריך הצמחים שלי
גינת הפרפרים
תרנגולת או ביצה?
חוות בית שמש
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
ביכורי קהילה
ביצה
כנס באויר הפתוח
מערך שיעור מותאם לחינוך המיוחד
תחנת מידע
להתעדכן
נערכים למצגת
"גששות" - "הפצת זרעים"
כל אחד הוא יחיד ומיוחד
אצות או לא להיות
יום הקרקע הבינלאומי
ביצה או תרנגולת?
רשת בתי ספר אדם ואדמה
יום הקרקע הבינלאומי
ביכורי קהילה
תחנת מידע
תחושות
תחנות מידע
אצות בראי המיקרוסקופ
מערכי שיעור
מפגש הכנס
תחנות מידע
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
חוות ערבה תיכונה
ללמוד
תחנת מידע
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
ביצה או תרנגולת?
פלפלים צהובים
כי הם צומחים מעלינו - חינוך מיוחד
ביצה או תרנגולת?
משתפים בכנס
קסם של מטבח
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית

Back to top