תמונות כנס 2021

יום הקרקע הבינלאומי
להתעדכן
ביצה או תרנגולת?
ביצה
חוות בית שמש
"גששות" - "הפצת זרעים"
אצות או לא להיות
מפגש הכנס
תחושות
קסם של מטבח
ביכורי קהילה
ללמוד
ביכורי קהילה
נערכים למצגת
יום הקרקע הבינלאומי
פלפלים צהובים
מערכי שיעור
גינת הפרפרים
כנס באויר הפתוח
תחנות מידע
ביצה או תרנגולת?
תחנת מידע
מדריך הצמחים שלי
כל אחד הוא יחיד ומיוחד
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
משתפים בכנס
רשת בתי ספר אדם ואדמה
כי הם צומחים מעלינו - חינוך מיוחד
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
תחנות מידע
תחנת מידע
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
תחנת מידע
אצות בראי המיקרוסקופ
תרנגולת או ביצה?
חוות ערבה תיכונה
מערך שיעור מותאם לחינוך המיוחד
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
ביצה או תרנגולת?

Back to top