תמונות כנס 2021

תחנות מידע
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
אצות או לא להיות
מערך שיעור מותאם לחינוך המיוחד
כי הם צומחים מעלינו - חינוך מיוחד
קסם של מטבח
תחנת מידע
תחנת מידע
ביכורי קהילה
משתפים בכנס
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
כנס באויר הפתוח
כל אחד הוא יחיד ומיוחד
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
גינת הפרפרים
ביכורי קהילה
ביצה או תרנגולת?
ביצה או תרנגולת?
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
מפגש הכנס
להתעדכן
יום הקרקע הבינלאומי
פלפלים צהובים
יום הקרקע הבינלאומי
נערכים למצגת
רשת בתי ספר אדם ואדמה
חוות ערבה תיכונה
חוות בית שמש
תרנגולת או ביצה?
"גששות" - "הפצת זרעים"
ביצה
מערכי שיעור
תחנת מידע
תחנות מידע
ללמוד
מדריך הצמחים שלי
אצות בראי המיקרוסקופ
תחושות
ביצה או תרנגולת?

Back to top